Συγχαρητήρια!

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία...

Μόλις έδωσες τη συγκατάθεσή σου για να λαμβάνεις mails από την Proven Transformational Experience LTD.

Επιβεβαίωσες ότι επιθυμείς να λαμβάνεις mails από το [email protected] ή και το [email protected] (της εταιρίας Proven Transformational Experience LTD).

Σημαντικό: Να κοιτάξεις στα spam ή στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία σε περίπτωση που δεν λάβεις το mail στα επόμενα 15 λεπτά.

Σε ευχαριστώ!